BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Styrelsemöten 2019

23.1.2019

16.4.2019

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

1.11.2018 - 31.1.2019

1.2 - 30.4.2019

Projektstöd:

1.11.2018 - 28.2.2019

1.3 - 31.5.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

SÅHÄR GÅR DET TILL​​  

DEADLINE FÖR VÅRENS ANSÖKNINGSOMGÅNG NÄRMAR SIG! 

Ansökningar med nödvändiga bilagor bör vara inlämnade SENAST 31.3.2019. Ansökan görs elektroniskt i Hyrrä. Ansökningar som är i komplett skick behandlas av Pomovästs styrelse den 16.4.2019. Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".


     

 

Projektkoordinator sökes!

för ett år med en arbetstid på 80 %. Tillträde bör ske så fort som möjligt eller enligt överenskommelse. Arbetsområdet är hela Nyland.

Projektets mål är bl.a. att identifiera de utvecklingsbehov som finns på den nyländska landsbygden, att hitta nya innovativa och resurseffektiva samarbetsformer, att lyfta fram resultaten från denna programperiod samt att få fram en gemensam linje för den kommande regionala utvecklingsplanen.

Om du har

 • har lämplig utbildning och/eller arbetserfarenhet
 • har goda språkkunskaper i åtminstone svenska och finska
 • är intresserad av lokal utveckling och/eller har erfarenhet av EU-finansierat projektarbete
 • har tillgång till bil och har möjlighet att ibland jobba kvällar och veckoslut och inte är rädd för mycket jobb

kanske detta är något för dig.

Till dina arbetsuppgifter hör bl.a. att

 • ordna möten, träffar och seminarier
 • gå igenom och analysera färdigt material, genomföra enkäter
 • samarbeta med andra projekt samt genomföra detta projekt i nära samarbete med alla de nyländska Leader-grupperna

Skriftlig ansökan jämte CV och löneanspråk sändes till: Pomoväst rf, Genvägen 8, 10600 Ekenäs eller per e-post till gunilla.wasstrom@pomovast.fi . Senast 18.3.2019 vill vi ha din ansökan.

Tilläggsuppgifter ger verksamhetsledare Gunilla Wasström, tel 044-722 3920


 

Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2019 två ansökningsomgångar

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

Årets andra ansökningsomgång är under hösten 2019 (närmare info om den kommer senare)


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

 • företagsprojekt
 • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
 • informationsförmedlingsprojekt
 • riksomfattande samordningsprojekt
 • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
 • utbildningsprojekt samt
 • samarbetsprojekt
 • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

-> Nya webbsidor har öppnats

Berättelser, händelser och personbilder - kom med på informationskanalerna! Berätta om ert projekt (på finska) här

Information om aktuella ärenden får du genom nyhetsbrevet, beställ det här


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här