BLI MEDLEM!


Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här

Styrelsemöten 2019

23.1.2019

16.4.2019

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

1.11.2018 - 31.1.2019

1.2 - 30.4.2019

Projektstöd:

1.11.2018 - 28.2.2019

1.3 - 31.5.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Pomoväst har under år 2019 två ansökningsomgångar

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

Årets andra ansökningsomgång är under hösten 2019 (närmare info om den kommer senare)


Har du idéer.... och behöver finansiering? Eller är du ung och intresserad av att själv vara med och bestämma vart pengarna ska gå?


Pomoväst inbjuder till 
Info om projektfinansiering och stöd för företagsverksamhet inom ramen för Leader/landsbygdsprogrammet samt om möjligheterna till stöd för ungdomsprojekt. 
Mera information samt anmälningar (för kaffeservering senast två dagar före resp. tillfälle) till gunilla.wasstrom@pomovast.fi eller per telefon 019-2413 921

Onsdag 6.2 kl 18.00 Sjundeå, Aktia Corner, Folksam Arena, Aleksis Kivi vägen 7, Sjundeå
Onsdag 13.2 kl 18.00 Kyrkslätt, Övidsborg, Övidsborgsvägen 24, Evitskog

Vi berättar bl.a. om vår utvecklingsstrategi samt olika stödformer både för allmännyttiga projekt och för små företag. Dessutom söker vi kontakt med ungdomar, som är intresserade av att själva vara med och förverkliga eller dela ut pengar till ungdomsprojekt. Infotillfällena är tvåspråkiga! Välkommen!


Projektet Bioekonomi i Västnyland och Forskning- och Utvecklingsenheten på Novia arrangerar:

Blå Bioekonomi – Hållbar business med vatten och vattenvård

Tidpunkt: Torsdagen den 28 februari 2019 kl. 13.00 – 16.30
Plats: Novia, Startup Factory, Raseborgsvägen 9, Ekenäs  
Anmälan: Per e-post, veronika.backman@novia.fi

Ingen deltagaravgift

Program


Vi tar fortlöpande emot ansökningar för företags- och projektstöd!

 

 

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 har öppnats för ansökan.

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

-> Nya webbsidor har öppnats

Berättelser, händelser och personbilder - kom med på informationskanalerna! Berätta om ert projekt (på finska) här

Information om aktuella ärenden får du genom nyhetsbrevet, beställ det här


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.

Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här