BLI MEDLEM!


 

Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här


Styrelsemöten hösten 2020

13.8.2020

29.9.2020

28.10.2020

17.11.2020

10.12.2020

 

 

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019-2020

Företagsstöd:

1.2.–30.4.2020 

1.5.–30.8.2020 

1.9.–31.10.2020 

Projektstöd:

1.11.2019–30.3.2020

1.4.–30.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Höstens ansökningsomgång!

Följande möjlighet att söka om Leader-finansiering är på hösten 2020. Deadline för ansökningsomgången är 30.9.2020

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst innan ansökan lämnas in i Hyrrä.


Effekterna av Coronaviruset i Pomovästs verksamhet

 

Pomovästs personal arbetar både på kontoret och på distans. Detta betyder att det inte alltid finns personal på plats på kontoret.

Vi rekommenderar att våra kunder undviker att besöka vårt kontor. Ta kontakt med oss så kan vi komma överens tillsammans. Vi ger rådgivning per telefon och per e-post samt vid behov via zoom-möten.

Vi fortsätter vårt arbete för att utveckla regionen och vår deadline för höstens ansökningar står fast, dvs ansökningar med behövliga bilagor bör lämnas in SENAST 30.9.2020.

Ta hand om er!

Pomoväst rf


KICK OFF STRATEGI - STRATEGIA 2021-2027

Nu har vi kickat igång strategiarbetet inför nästa programperiod. Kick off-tillfället leddes av Reidar Wasenius! 

 

 


Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

 

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä under år 2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Meddelande 10.1.2020: Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt

Läs mera


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2020 två ansökningsomgångar


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här


Dataskyddsredogörelse

Prenumerera på vårt nyhetsbrev nedan 

 

Skriv siffran 1 med bokstäver: