BLI MEDLEM!


 

Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här


Styrelsemöten hösten 2019

24.10.2019

15.11.2019

4.12.2019 (höstmöte)

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019-2020

Företagsstöd:

1.11.2019–31.1.2020

1.2.–30.4.2020 

1.5.–30.8.2020 

1.9.–31.10.2020 

1.8 - 31.10.2019

Projektstöd:

1.11.2019–30.3.2020

1.4.–30.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

HÖSTMÖTE 

Pomoväst rf:s styrelse håller sitt stadgeenliga höstmöte

Tidpunkt: onsdagen den 4 december 2019 kl. 19.00

Plats: Svartå slott, konferensrum Magasinet (närmaste parkering Örtvägen 57, Svartå)

Kallelse


Pomovästs styrelse kommer ännu att behandla ansökningar vid sitt möte den 4.12.2019.

Ansökningar som behandlas på mötet 4.12.19 bör vara inlämnade senast 22.11.2019

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

SÅHÄR GÅR DET TILL​​  

Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2019 två ansökningsomgångar

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

Årets andra ansökningsomgång är under hösten 2019 (närmare info om den kommer senare)


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här