BLI MEDLEM!


 

Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här


Styrelsemöten 2019

23.1.2019

16.4.2019

23.5.2019

24.10.2019

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

1.11.2018 - 31.1.2019

1.2 - 30.4.2019

1.5 - 31.7.2019

1.8 - 31.10.2019

Projektstöd:

1.11.2018 - 28.2.2019

1.3 - 31.5.2019

1.6 - 31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Ansök om bidrag i september!

Välkommen och lyssna till vilka bidrag vi kan erbjuda just nu!

Pomovästs verksamhetsledare Gunilla Wasström berättar om Leader-stöd och till vad man nu kan ansöka om bidrag. Pomoväst stöder i år i första hand åtgärder som bidrar till att förverkliga åtgärdshelheten ”Naturen – en möjlighet för utveckling”. Mera info på www.pomovast.fiStöd kan beviljas till bl.a. företag och föreningar.

Svenska kulturfondens ombudsman Matts Blomqvist berättar bl.a. om Henrik Nysténs testamentsfond för främjande av jordbruket i Västnyland. Mera info på www.kulturfonden.fi Stöd kan beviljas till föreningar och privatpersoner.

Infotillfällen:
Måndag 2 september kl 18.00, Plats: Mopoklubben Racerborg, Rådsbyvägen 18, Tenala
Tisdag 3 september kl 18.00, Plats: Degerby Igor, Furuborgsvägen 6, Degerby

Välkommen!


Semestrarna är slut och vi kör igång!

HÖSTENS ANSÖKNINGSOMGÅNG närmar sig!

Deadline för höstens ansökningsomgång är 30.9.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i oktober behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 30.9.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

SÅHÄR GÅR DET TILL​​  


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2019 två ansökningsomgångar

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

Årets andra ansökningsomgång är under hösten 2019 (närmare info om den kommer senare)


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här