BLI MEDLEM!


 

Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här


Styrelsemöten 2019

23.1.2019

16.4.2019

23.5.2019

24.10.2019

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019

Företagsstöd:

1.11.2018 - 31.1.2019

1.2 - 30.4.2019

1.5 - 31.7.2019

1.8 - 31.10.2019

Projektstöd:

1.11.2018 - 28.2.2019

1.3 - 31.5.2019

1.6 - 31.10.2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Semestrarna är slut och vi kör igång!

HÖSTENS ANSÖKNINGSOMGÅNG närmar sig!

Deadline för höstens ansökningsomgång är 30.9.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i oktober behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 30.9.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

SÅHÄR GÅR DET TILL​​  


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst har under år 2019 två ansökningsomgångar

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2019. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2019 OCH som är i komplett skick. 

Under detta år kommer Pomoväst att prioritera projekt som hör under tyngdpunkstområdet "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.

Årets andra ansökningsomgång är under hösten 2019 (närmare info om den kommer senare)


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

 

Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här