BLI MEDLEM!


 

Ett sammandrag av Pomovästs strategi 2014-2020 finns här


Styrelsemöten våren 2020

15.1.2020

12.3.2020

28.4.2020 (behandling av ansökningar)

27.5.2020

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2019-2020

Företagsstöd:

1.2.–30.4.2020 

1.5.–30.8.2020 

1.9.–31.10.2020 

1.8 - 31.10.2019

Projektstöd:

1.11.2019–30.3.2020

1.4.–30.9.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Nu finns det Pomo€ash! 

Ansökningstid 1.2 - 15.3.2020

Läs mera


Har du idéer.... och behöver finansiering? Företagare, föreningar, ungdomar!

Pomoväst inbjuder till

Info om projektfinansiering och stöd för företagsverksamhet inom ramen för Leader/landsbygdsprogrammet samt om vår nya stödform Pomo€ash till ungdomar för deras egna små projekt. Samtidigt vill vi höra vilka tankar ni har inför framtiden, vad borde vi satsa på under nästa programperiod?

Mera information samt anmälningar (för kaffeservering senast två dagar före resp. tillfälle) till gunilla.wasstrom@pomovast.fi eller per telefon 019-2413 921

Torsdag 6.2 kl 18.00 Hangö, Hotel Bulevard, Boulevarden 8, Hangö

Tisdag 11.2 kl 18.00 Raseborg, Hotel Sea Front, Vitsippsgatan 2, Ekenäs

Torsdag 13.2 kl 18.00 Ingå, Westerby Gård, Västerbyvägen 95, Ingå

Onsdag 26.2 kl 18.00 Kyrkslätt, Kyrkslätt FBK:s mötesrum, Överbyvägen 174, Kyrkslätt

Onsdag 4.3 kl 17.30 Sjundeå, Aktia Corner, Fennia Arena, Aleksis Kivi vägen 7, Sjundeå

Vi berättar om vad vi kan erbjuda detta år och vi vill höra om era önskemål för framtiden!  

Infotillfällena är tvåspråkiga! Välkommen!

 

         


Välkomna till en dag med temat klimatförändringen och naturen 

Förberedelserna för Nylands landsbygdsprograms 2027 strategi fortsätter den 7.2.2020 med temat Klimatförändringen och naturen.
Kl.10-16.00, Pasilan Virastokeskus, Semaforbron 12, lilla auditoriet, 2. våningen

Program

Anmäl dig senast 4.2.2020. Anmäl dig här!

Under februari och mars månad ordnas också följande temadagar: 
27.2.2020, klo 10-16 Syrjäseutua Uudellamaalla
10.3.2020, klo 10-16 Älykäs kylä

Lägg in kommande temadagar i din kalender (Plats: Böle) (anmälan och program för dessa kommer senare)

Teematillfällena är avsedda för alla som är intresserade av landsbygdsutveckling.

Temadagarna ordnas av UMO-projektet i samarbete med Nylands Ely-central och de Nyländska Leader-grupperna. 


Har du en projektidé, behöver du finansiering? Då kan detta vara något för dig!

VÅRENS ANSÖKNINGSOMGÅNG närmar sig!

Deadline för vårens ansökningsomgång är 31.3.2020. Det betyder att Pomovästs styrelse vid sitt möte i april behandlar de ansökningar med behövliga bilagor som lämnats in SENAST 31.3.2020 OCH som är i komplett skick.

Under detta år prioriteras projekt som hör under strategins tyngdpunkstområde "Naturen - en möjlighet till utveckling".

Kom ihåg att vara i kontakt med Pomoväst i god tid före ovannämnda deadline.


Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä 2.1.2020

Suomi.fi-fullmakten tas i bruk i e-tjänsten Hyrrä under år 2020

Katso-auktoriseringen som erbjuds av Skatteförvaltningen ersätts stegvis med Befolkningsregistercentralens Suomi.fi-fullmakt under år 2020. Meddelande 10.1.2020: Hyrrä övergår tillbaka att använda Katso-tjänsten, när Suomi.fi-fullmakterna inte började fungera felfritt

Läs mera


Den kommande programperioden

Följ beredningen av den nya programperioden. Du kan läsa mera på jord- och skogsbruksministeriets sida

Pomoväst hade under år 2019 två ansökningsomgångar


Vi tar emot ansökningar för företags- och projektstöd!

Företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

 

Ansökningar görs elektroniskt i Hyrrä. Användning av e-tjänsten Hyrrä förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


       

Öppna Byar 13.6.2020 ​

Öppna Byar är Finlands största allmänna evenemang. Under den landsomfattande evenemangdagen bjuder hundratals byar in dig att bekanta dig med deras verksamhet och ordnar evenemang. Förra året deltog 639 byaevenemang och över 100 000 besökare. Läs mera här

Anmäl din by med till år 2020 Öppna Byar-dagen här


Du hittar oss också på Facebook

 

Vår Nylandsbygd - Informationsprojekt

Nylandsbygd.fi


Södra Finlands fiskerigrupp ESKO

I södra Finland fungerar också ESKO-fiskerigruppen som stöder och utvecklar fiskenäringen.


Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

Bra att veta

Att logga in i söksystemet Hyrrä kräver Katso-koder. Anvisningar finns här

Vi vill påminna om att Katso-koderna går i lås om man inte loggat in i Katso-tjänsten på 15 månader.Detta betyder att de som söker projekt- och företagsstöd ska gärna gå in i Katso-tjänsten minst en gång per år. Noggrannare råd och anvisningar om att öppna upp en låst kod finns här


Dataskyddsredogörelse