Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

Stöd för projektverksamhet

Projektstöd kan beviljas för sådana åtgärder som inte hör till sökandens sedvanliga verksamhet. Projektet ska vara allmännyttigt.

Sökande kan vara till exempel:

 • registrerad förening
 • samfund, organisation eller stiftelse
 • läroinrättning
 • församling eller dylikt
 • företagarförening eller företagarring
 • kommun eller samkommun

Privaträttsliga samfund kan vara sökande ifall deras verksamhet inte är vinstbringande.

Stöd beviljas i första hand till de projekt som bäst främjar Pomovästs lokala utvecklingsstrategi

Allmännyttiga projekt kan vara:

 • utvecklingsprojekt
 • investeringsprojekt
 • utbildning-och informationsprojekt
 • småskaliga projekt
 • smarta byar-projekt
 • samarbetsprojekt

Mera information om projektstöden finns också här

Anvisningar om kommunikation


Pomovästs urvalskriterier