Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

 
Ett bra projekt grundar sig i ett behov.
Bra planering är grunden för ett framgångsrikt projekt!

 

Tänk noggrant över

  • vad skall göras, vem skall göra
  • hurudan är tidtabellen
  • vad kostar det att förverkliga projektet 
  • vem finansierar projektet
 
Ta kontakt till oss redan i början av planeringen.

 

Låt oss förverkliga din idé tillsammans!

 

Nyttig information finns i:

Handbok för projektaktörer