Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.

 

Nyetableringsstöd kan beviljas för att inleda företagsverksamhet för första gången. Förutsättning för stödet är att en genomförbar affärsplan finns.

Stöd kan beviljas för

  • anlitande av tjänster, sakkunniga och konsulter
  • hyra av produktionsenheter, maskiner och anordningar
  • övriga behövliga åtgärder vid grundande av ett nytt företag

Förutsättningar /begränsningar för stödet

  • sökande har inte bedrivat företagsverksamhet tidigare
  • företaget är grundat efter 1.1.2014
  • stöd beviljas inte en sökande som har beviljats startpeng
  • affärsplan, projektplan (åtgärder och mål, kostnader, finansiering, tidtabell)
    • på basis av affärsplan preciserar man skedena som företagaren måste nå innan stödet betalas ut

 

Nyetableringsstöd