Kestävä tulevaisuus - strategiamme 2014 - 2020

Strategian painopistealueet:

Luonto - kehittämismahdollisuus

 • luonnon hoito- ja suojelutoimenpiteet
 • tiedotus ja tutkimus
 • luontoon liittyvän, uuden teknologian hyödyntäminen ja uusiutuvaan energiaan perustuvien ratkaisujen kehittäminen
 • kierrätyksen kehittäminen
 • luontomatkailun ja luontoon perustuvan, uuden yritystoiminnan kehittäminen

Paikallisuus - voimavara

 • uusien tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • kylien suunnitelmallinen kehittäminen
 • lähidemokratian kehittäminen
 • uusien yritysten perustaminen ja työpaikkojen luominen
 • yhteistyöverkostojen luominen

Nuoret - Länsi-Uudenmaan tulevaisuus

 • kokoontumispaikkojen ja toiminnan kehittäminen nuorten ehdoilla
 • nuorten aktivointiin tähtäävät toimenpiteet
 • uusien tapojen ja keinojen kehittäminen joiden avulla nuoret saavat äänensä kuuluville
 • nuorten yrittäjyyden edistäminen
 • uusien työpaikkojen luominen

Läpileikkaavana teemana strategiassamme on yrittäjyys. Julkinen tuki alustavasti        n. 3,6 milj.€                        

Tutustu koko strategiaamme tästä.