Pomovästillä on 10 varsinaisesta jäsenestä ja 10 henkilökohtaistesta varajäsenestä koostuva hallitus, joka aktiivisesti ottaa osaa yhdistyksen toimintaan. Hallitus on muodostettu kolmikantaperiaatteen mukaisesti siten, että 1/3 edustaa kuntia, 1/3 edustaa erilaisia yhdistyksiä ja organisaatioita ja 1/3 yksittäisiä maaseudun asukkaita. 

Hallitus 2024

Puheenjohtaja Carl-Johan Kajanti, Kirkkonummi

Jäsenet (varajäsen suluissa)

Johan Berglund (Frank Holmlund)
Robert Lemström (Stephan Horn)
Saara Huhmarniemi (Heikki Kaisla)
Anna Grönberg (Clara Westerlund-Horttana)
Veronika Bäckman (Elina Lahtinen)
Gunilla Nordblad (Mikael Gerkman)
Susan Honka (Kati Riesen)
Mats Wikner (Sanne Wikström)
Rebecca Ek (Anneka Pitkänen)
Tatiana Dunaeva (Marica Fagerholm-Åsten)