HAE TUKEA VERKOSSA!

Tuen haku käy näppärästi verkossa. Hyrrä palvelussa voit hakea tukea, seurata asiasi käsittelyä ja selata hakemustietoja.

Lisätietoja HYRRÄstä saat tästä linkistä ja toimistostamme!

Maksuhakemuksen muistilista löytyy tästä

Hanketuki

Hanketukea voidaan myöntää sellaisiin hankkeisiin, joiden toimenpiteet eivät ole hakijan tavallista toimintaa.

Hakijana voi toimia esim:

  • rekisteröity yhdistys
  • yhteisö, järjestö tai säätiö
  • oppilaitos
  • seurakunta tai vastaava
  • yrittäjäyhdistys
  • kunta tai kuntayhtymä

Yksityisoikeudelliset yhteisöt voivat olla tuensaajia, jos ne eivät ole voittoa tavoittelevia

Ensisijaisesti tukea myönnetään niihin yleishyödyllisiin hankkeisiin jotka parhaiten edistävät Pomovästin oman paikallisen kehittämisstrategian toteuttamista.

Yleishyödylliset hankkeet:

  • kehittämishankkeet
  • investointihankkeet
  • koulutus- ja tiedonvälityshankkeet
  • pienhankkeet
  • älykkäät kylät-hankkeet
  • yhteistyöhankkeet

 

Lisää tietoa hanketukimuodoista löytyy myös täältä

Tuensaajan tiedotusvelvoitteet


Pomovästin valintakriteerit