BLI MEDLEM!


Styrelsemöten 2016

(12.1.2016) → 26.1.2016

24.2.2016

23.3.2016

20.4.2016 -> 28.4.2016

18.5.2016 (Vårmöte)

22.6.2016

 

Urvalsperioder i Nylands NTM-central 2015 och 2016

Företagsstöd:

1.11 2015-31.1 2016
1.2-30.4 2016
1.5 31.7 2016
1.8 -31.10 2016

Projektstöd

1.11 2015-29.2 2016
1.3-31.5 2016
1.6 -31.10 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


     

Pomoväst rf:s vårmöte har hållits i vackra Barösund 18.5.2016


 

Öppna Byar 11.6.2016

Den nationella Öppna Byar-dagen arrangeras för andra gången den 11.6 2016. Sommaren 2015 deltog över 400 byar från hela landet med olika evenemang i både mindre och större byar. Dagen ordnas med tanke på god samvaro och ger alla en möjlighet att bekanta sig med livet i byarna. Varje by har något eget unikt som bör lyftas fram och delas med andra!

Mera information finns här

De första besluten om finansiering av landsbygdsprojekt fattas i januari.

Tidtabellen för beslut om företags- och projektstöd som finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland har nu fastställts slutligt. NTM-centralerna börjar i januari fatta beslut om projektstöd för landsbygden. För företagsstödens del inleder NTM-centralerna beslutfattandet i mitten av december.

De första besluten om företags- och projektstöd skrivs på papper, eftersom det ännu inte är möjligt att fatta beslut elektroniskt i datasystemet Hyrrä.

Läs Landsbygdsverkets pressmeddelande här.


 

Alla företags- och projektstöden har öppnats för ansökan! Vi tar emot ansökningar fortlöpande!

Ansökan om företags- och projektstöd som finansieras från programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2014 - 2020 har öppnats för ansökan.

  • företagsprojekt
  • allmännyttiga investeringsprojekt och utvecklingsprojekt(ej för investeringar för byanätverk eller vattenvård)
  • informationsförmedlingsprojekt
  • riksomfattande samordningsprojekt
  • projekt för landsbygdens innovationsgrupper (EIP
  • utbildningsprojekt samt
  • samarbetsprojekt
  • investeringar för byanätverk eller vattenvård

Beslut om företags- och projektstöd (NTM-centralens officiella beslut) börjar troligtvis göras senare under hösten.

Den nya e-tjänsten HYRRÄ tas i bruk för stödansökan. Användning av e-tjänsten förutsätter FO-nummer (gäller också föreningar) och KATSO-autentisering. 

Ytterligare information

HYRRÄ-e-tjänsten

FO-nummer

KATSO-autentisering


 

Du hittar oss också på Facebook

 

Använd E-tjänsten Hyrrä!

Hyrrä är en tjänst där du kan ansöka om stöd, se hur långt behandlingen av ditt ärende har hunnit och bläddra i dina ansökningsuppgifter.

Mera information om Hyrrä hittar du här eller genom att kontakta vårt kontor.


Landsbygdsriksdagen kommer att ordnas på Lärkkulla i Raseborg den 22-23.10 2016. Pomoväst fungerar som arrangör för evenemanget. 
Evenemanget har en egen FB-sida här