Styrelse

Styrelsen består av ordförande + 10 ordinarie medlemmar och 10 personliga suppleanter, som aktivt tar del i föreningens verksamhet. Styrelsen är tillsatt enligt trebasprincipen, dvs. 1/3 representerar kommunerna, 1/3 föreningar och organisationer samt 1/3 enskilda landsbygdsinvånare.

Styrelse 2017

Ordförande Kaj Nurmi, Kyrkslätt

Medlemmar (suppleanten inom parentesen)

Gun-Maj Beck, Kyrkslätt (Holger Wickström, Raseborg)
Hilkka Toivonen, Sjundeå (Heikki Kaisla, Siuntio)
Ulf Lindström, Hangö (Barbro Wikberg, Hangö)
Maria Wasström-Sarkola, Ingå (Tatjana Ljungqvist, Ingå)
Tarja Kvarnström, Hangö (Lennart Biström, Raseborg)
Björn Wallén, Ingå (Johanna Wiman-Qwarfordt, Rasebor)
Ulla Lindström-Dahl, Raseborg (Raija Kari, Kyrkslätt)
Birgitta Tjäder, Kyrkslätt (Anneka Pitkänen, Raseborg)
Per Dannbäck, Kyrkslätt (Stefan Juslenius,Raseborg)
Jorma Saaristo, Raseborg (Petra Rantala, Sjundeå)